ჩვენი ნამუშევრები

პორტფოლიო
We have exceled our experience in a wide range of industries to bring valuable insights and provide our customers.

 • ვებსაიტი
  Black Sea Arena


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  Limoservice
  CHAUFFEUR SERVICE INCLUDED LUXURY TRANSPORTATION ALL OVER THE GEORGIA
  Luxury transportation experiences while prioritizing the safety and well-being of our clients.

  ვრცლად
 • პლატფორმა
  The Folklore State Centre Of Georgia Archive System

  საქართველოს ფოლკლორის სამთავრობო არქივი არის ციფრული საცავი, რომელიც ეძღვნება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და წარმოჩენას. ეს მოსახერხებელი პლატფორმა უზრუნველყოფს უწყვეტ წვდომას ტრადიციული ხელოვნების, ზეპირი ისტორიების, მუსიკისა და ხელნაკეთობების მრავალფეროვან კოლექციაზე, რაც ღირებული რესურსია მკვლევარებისთვის, პოლიტიკის შემქმნელებისთვის და საზოგადოებისთვის. გამოიკვლიეთ საქართველოს ფოლკლორის მდიდარი გობელენი კურირებული და მულტიმედიური გამოცდილებით, სახელმწიფოს უნიკალური კულტურული იდენტობის აღსანიშნავად

 • ვებსაიტი
  კომუნიკაციების კომისია ქვიზების პლატფორმა
  Quiz Platform For Communications Commission

  ვრცლად
 • მობილური აპლიკაცია
  Bfine (Fine Payment App)
  Register your vehicle and get all the information you need about any possible pending fines. BFine automatically connects to your local police department database and notifies you of any fines you may have, including speeding tickets, parking violations, red light or stop sign violations or any other fines.

  ვრცლად
 • პლატფორმა
  რესტორნების სამართავი სისტემა


  ვრცლად
 • მობილური აპლიკაცია
  Ride Along Carpool
  Ride Along is a revolutionary carpooling app designed to simplify your daily commute. By connecting riders and drivers, we offer a convenient, cost-effective, and eco-friendly solution to transportation challenges. With Ride Along, you can share rides, save time, reduce traffic congestion, and contribute to a greener environment. Join our community and experience the joy of hassle-free travel.

  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  სოციალური სივრცე


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  Security Police


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  Abiturienti


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  Georefund


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  Card Pro


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  Advocatebi


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  საჯარო სამსახურის ბიურო


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  Ministry of Abkhazia


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  Gebsa


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  iDavaleba


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  GeWork


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  ჯანდაცვის სამინისტრო - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  Tbilisi State University - Multimedia


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  Education Service


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  www.mod.gov.ge


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  ijobs.ge


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  www.sstv.ge


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  www.1tv.ge


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  www.bedegi.ge


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  Aguri.ge


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  www.tulix.com


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  www.ts-host.com


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  Krtsanisi House


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  Georgia Tourism Ministry


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  Doctr.me


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  www.samgloviaro.com


  ვრცლად
 • ვებსაიტი
  German Cement
  German Cement is a dynamically growing company equipped with a high-tech cement grinding plant and an experienced team of professionals. German Cement has created the base of human and technical resources, that gives the company the opportunity to offer customers European standards, constant supply, and high-quality service. German Cement is one of the leading companies in the construction market in Georgia.

  ვრცლად
 • მობილური აპლიკაცია
  Abkhazia Heritage
 • მობილური აპლიკაცია
  Turistas App
 • მობილური აპლიკაცია
  Georefund App
 • მობილური აპლიკაცია
  Zwapp.it
 • მობილური აპლიკაცია
  Tax Nexxt
 • პლატფორმა
  Delta Warehouse Management System


  ვრცლად
 • პლატფორმა
  ჯანდაცვის სამინისტრო - გამოცდების ერთიანი სისტემა
 • პლატფორმა
  Georgia Library Management System
 • პლატფორმა
  Booking System
 • პლატფორმა
  Online Clinic Management System
 • პლატფორმა
  Adjara National Archive Management System